Advent "Aanblazen"01.12.2018

Op de eerste adventzondag zullen de Giezelbaargbloazers bij meerdere kerken in Westerwolde, waaronder de Hervormde kerk in Onstwedde, advent ‘aan blazen’. Waarbij onderstaand gedicht zal worden voorgedragen.

Geschiedenis midwinterhoornblazen
Het midwinterhoornblazen staat bij veel mensen nog steeds bekend als een heidens gebeuren. Dat heeft te maken met het feit dat in een ver verleden geprobeerd werd de doelstelling van de goden Wodan en Odin te niet te doen. Men geloofde toen dat deze goden van plan waren het licht van de wereld weg te nemen. Dat kon je zien doordat de dagen steeds korter werden. Ook geloofde men dat deze goden tegengewerkt konden worden door het maken van vuur en geluid. Door het feit dat de dagen weer langer werden was men ervan overtuigd dat het had geholpen, dus het jaar erop maar weer.

Betekenis: Geboorte van Christus gedenken
Met de komst van het Christendom werden boven genoemde gebruiken langzamerhand afgeschaft of werd er een andere betekenis aan gegeven. Bepaalde gebruiken werden gehandhaafd in een andere vorm. Onze omgeving wordt nog steeds versierd met veel groen en mos. In adventtijd branden we nog steeds kaarsen. En in de adventtijd blazen ze in het oude Saksische land nog steeds op de hoorn. Dit om de geboorte van de Koning Christus aan te blazen. Daarom wordt er alleen geblazen van de eerste adventszondag tot Drie Koningen om het evangelie van de geboorte van Christus te gedenken.

Gedicht
Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen
Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen
Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt
En langs het bos waar fel soms de hagel striemt
Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn
Om opnieuw te melden dat Christus werd geboren

Van Elbe tot aan de IJsel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn
Klinkt het advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen?
Het oud gebruik dat zeggen wil na het donker komt het licht
De nevels trekken op met Kerst, het geeft weer vergezicht
Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken
De midwinterhoorn leert ons voor heel veel goeds te danken
.