Bijbelkring10.11.2020

's Middags vanaf 13.30 uur en 's avonds vanaf 20.00 uur.