Vakantie-Bijbelfeest20.02.2019

om 9.30 uur in de Chr. Geref. Kerk