24 t/m 30 mei24.05.2020

Zondag 24 mei
Romeinen 8: 1-9

Maandag 25 mei
Romeinen 8: 10-21

Dinsdag 26 mei
Romeinen 8: 22-30

Woensdag 27 mei
Romeinen 8: 31-39

Donderdag 28 mei
Romeinen 9: 1-5

Vrijdag 29 mei

Romeinen 9: 6-18

Zaterdag 30 mei
Romeinen 9: 19-26