Damescomité

De dames van het damescomité bezoeken namens de Hervormde Gemeente ouderen en chronisch zieken. Ongeveer vier maal per jaar worden deze gemeente leden bezocht.

Daarnaast komt het helaas voor dat gemeenteleden eenzaam zijn en het daarom fijn vinden dat er eens iemand op bezoek komt. Bent u zelf eenzaam of kent u iemand die eenzaam is en het op prijs stelt dat één van de dames van het damescomité bij u op bezoek komt? Neem dan contact op met mevrouw A. Volders - de Vries. Er wordt dan een afspraak gemaakt over het tijdstip van de bezoeken.

Damescomité van de Hervormde Gemeente Onstwedde:

Mw. R. Boels-Brugge

Mw. A. Hoekzema - Halmingh

Mw. R. Louwdijk - Udema

Mw. J. Meedendorp - Louwdijk  

Mw. C. Meijer - Kiel

Mw. T. Orsel - De Vries
    
Mw. F.A. Sterenborg - Terpstra

Mw. A. Volders - De Vries

Mw. D. de Vries - Wolfs

Mw. T. Wilzing - Hoekzema