Jubilea

Gemeenteleden die een huwelijksjubileum van 25, 50, 60, of 65 jaar beleven worden door de predikant rond hun huwelijksdatum bezocht en de huwelijksjubilea van 40 en 55 jaar door de wijkouderling.