Zendingscommissie

De zendingscommissie verzorgt de financiële afwikkeling van de zendingsgelden, die in de kerk, tijdens de zondagsschool en tijdens de catechisatie ingezameld worden. De commissie zorgt er voor dat het ingezamelde zendingsgeld verdeeld wordt over verschillende zendingsorganisaties.

Ook onderhoudt ze contacten met de Inwendige Zendingsbond in de Hervormde Kerk (IZB), de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Kerken-in-actie. Verder organiseert de zendingscommissies van tijd tot tijd zendingsavonden waarvoor iemand wordt uitgenodigd die actief is in het zendingswerk.

Leden van de zendingscommissie:

Dhr. M. Wubs                     

Mw. D. Migchels - Wolfs  

Mw. J. Meijer - Wilzing

Ds. J.M. Viergever

Dhr. S. Groenwold

Mw. R. Dollen - Wolterink