Zendingscommissie

De zendingscommissie verzorgt de financiële afwikkeling van de zendingsgelden, die in de kerk, tijdens de zondagsschool en tijdens de catechisatie ingezameld worden. De commissie zorgt er voor dat het ingezamelde zendingsgeld verdeeld wordt over verschillende zendingsorganisaties.

Ook onderhoudt ze contacten met de Inwendige Zendingsbond in de Hervormde Kerk (IZB), de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Kerken-in-actie. Verder organiseert de zendingscommissies van tijd tot tijd zendingsavonden waarvoor iemand wordt uitgenodigd die actief is in het zendingswerk.

Leden van de zendingscommissie:

Dhr. M. Wubs                     

Mw. D. Migchels - Wolfs  

Mw. J. Meijer - Wilzing

Ds. J.M. Viergever

Dhr. S. Groenwold

Mw. R. Dollen - Wolterink

GZB-dag 2018

Het onveilige leven van kinderen in Colombia.
Ds. Germán Suárez is predikant in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Door de gewelddadige geschiedenis is Colombia een land met veel sociale problemen. Veel mensen leven in sloppenwijken.
Ds. Germán biedt kinderen hier een veilige plek! Zij horen er ook het Evangelie. Zo hoopt ds. Germán hen uit de negatieve spiraal van armoede en geweld te kunnen trekken.
Op de GZB-dag vertelt hij zijn verhaal.

De GZB-dag wordt gehouden op D.V. zaterdag 17 maart in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’ Buitenlandse gasten en zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen.
De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit Slowakije, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon.
Ds. Cees van Duijn uit Delft doet de bijbelstudie. De samenzang wordt begeleid door Jaap Kramer.
Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma’s en in de pauze kunt u keuzeprogramma’s volgen.  
Hartelijk welkom op Thorbeckelaan 123 in Barneveld. De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur. Kijk voor meer informatie en verplicht aanmelden op www.gzb.nl/gzb-dag.
 
Wilt u meehelpen om de GZB-dag tot een succes te maken? We zoeken nog vrijwilligers. Kijk op www.gzb.nl/gzb-dag.