Elim

Verenigingsgebouw Elim
Holte 38a
9591 VP Onstwedde

Voor het verenigingsgebouw Elim in Holte is door het college van kerkrentmeesters een afzonderlijke lokale beheerscommissie aangesteld. Met deze commissie zijn afspraken gemaakt omtrent het gebruik van Elim.

Voor informatie over verenigingsgebouw Elim kan men terecht bij mw. D. de Vries - Wolfs, T (0599) 332402.