Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld voor gemeenteleden die verlangen naar onderwijs over het christelijk geloof. Dit christelijk geloof heeft al heel wat stormen doorstaan. Tot op de dag van vandaag belijden vele christenen het geloof in de drie-enige God. Het onderwijs op de belijdeniscatechisatie wil de Heilige Geest gebruiken om toe te leven naar het belijden van dit christelijk geloof, om zo aan te sluiten bij de kerk van alle eeuwen en plaatsen: in Onstwedde, in Nederland en ver daarbuiten.

Wanneer er belangstelling is voor het volgen van de belijdeniscatechisatie, dan kunt u dit doorgeven aan de predikant.

Predikant