Kleding inzamelen

De werkgroep Roemenië houdt zich bezig met het inzamelen van kleding. Kleding blijft een artikel waaraan nog steeds grote behoefte is, met name in ziekenhuizen en andere tehuizen en in persoonlijke schrijnende situaties.

Over de kledinginzamelingsacties en verspreiding in Roemenië is regelmatig contact met de Stichting Hulp Oost Europa (HOE) en met enkele kerkelijke gemeenten in Roemenië. Voor het verkrijgen van financiële middelen vinden er af en toe acties plaats.

Het inzamelen:
Op iedere eerste zaterdag van de maand is de sortering van de binnen gekomen  kleding en andere materialen, ’s morgens van 9.30 uur tot 11.00 uur te Veenhuizen 18. In de 1e week van november komt de kleding van de Kanaalstreek-parochies erbij.

Meer over de werkgroep Roemenië

Meer over de kledingcontainer