Jeugdraad

Voor het plaatselijk jeugdwerk heeft de kerkenraad de jeugdraad ingesteld. De jeugdraad, onder leiding van de jeugdouderling, adviseert de kerkenraad over het jeugdwerk en begeleidt de dagelijkse gang van zaken binnen het jeugdwerk. Zij signaleert problemen of knelpunten en probeert daarvoor oplossingen aan te dragen. Regelmatig is er een jeugdraadsvergadering waarin afgevaardigden uit het jeugdwerk bijeenkomen.

Vanuit de jeugdraad wordt eens per twee jaar een actie gehouden voor een diaconaal project.
De jeugdraad is een vast onderdeel op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen.

Jeugdraad:

Namens de kerkenraad:
Dhr. W. Eeuwema (jeugdiaken)

Dhr. T.H. Wesseling (jeugdouderling) 

Namens de 16+ jeugd:

Dhr. R. Jonker

Mw. L. Trenning

Namens de 12 tot 16 jeugd:
Dhr. J.H. Wilzing

Mw. J. Wolfs - Migchels

Namens de zondagsschool:
Dhr. A. Wubs