Zondagsschool De Goede Herder

Tijdens de periode van het winterwerk is er op zondagmorgen na de dienst tussen 11.00 en 12.00 uur zondagsschool in d'Ekkelkaamp. In dit uur wordt met kinderen tussen 4 en 12 jaar gebeden, gezongen, een bekend bijbelverhaal verteld en er is tijd voor enige ontspanning.

Tijdens feestdagen, zondagen wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd en start- en slotweekend is er geen zondagsschool.

Leiding van de zondagsschool:

Groep A
Mw. B. Harkema - Huiting 
Mw. R. Wilzing - Bessembinders

Groep B
Mw. E. Potze
Mw. M. Wilzing-Migchels

Groep C
Dhr. F. Boels       
Dhr. A. Wubs

Groep D
Mw. T. Meems – Velema
Mw. M. Wolfs - Meijer (voorzitter)

Webpagina Zondagsschool