Betalen kerkblad

Graag willen we voor uw financiële bijdrage aan het kerkblad gebruik gaan maken van automatische incasso. Dit is voor u en voor ons de meest eenvoudige betalingsmogelijkheid.

De diaconie vraagt u hiervoor een machtiging af te geven. Dit kan door het incassoformulier onder aan deze pagina te downloaden, invullen en vervolgens mailen naar diaconie@hervormdonstwedde.nl.

We weten dat er een aantal gemeenteleden is die er toch prijs op stellen om  via een acceptgirokaart te kunnen betalen. Als dat het geval is kunt u contact opnemen met Roelf Oosterveld. Zijn telefoonnummer vindt u hieronder.

Als richtlijn vragen wij van u een jaarlijkse bijdrage van € 18,50 maar u bent vanzelfsprekend vrij om een hogere bijdrage te doen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roelf Oosterveld, T(0599) 331854 óf met Gert Meijer, T (0599) 332666 of via e-mail.

Download hier het incassodocument