Kerkblad Hervormd Onstwedde

Het kerkblad "Hervormd Onstwedde" verschijnt iedere maand. Naast een meditatie vindt u in het kerkblad de meest actuele informatie over datgene wat in de gemeente speelt. Voor de maanden juli en augustus verschijnt een gezamenlijk nummer.

De abonnementsprijs voor Hervormd Onstwedde bedraagt minimaal € 17,50 per jaar.

De kopij voor het nieuwe nummer dient voor de 22e van elke maand te worden ingeleverd bij de scriba. Inleveren bij voorkeur per e-mail.

Het mogelijk om het kerkblad digitaal te ontvangen. U kunt hiervoor een mail sturen naar het hieronder vermelde e-mail adres. Wilt u graag zowel de papieren als de digitale versie ontvangen? Dan vragen wij u dit aan te geven in de mail.

E-mail voor digitale versie kerkblad?

E-mail voor kopij

E-mail voor adreswijziging