Kerkblad Hervormd Onstwedde

Het kerkblad "Hervormd Onstwedde" verschijnt iedere maand. Naast een meditatie vindt u in het kerkblad de meest actuele informatie over datgene wat in de gemeente speelt. Voor de maanden juli en augustus verschijnt een gezamenlijk nummer.

De abonnementsprijs voor Hervormd Onstwedde bedraagt minimaal € 15,00 per jaar. Abonnees ontvangen in het derde kwartaal een acceptgirokaart.

De kopij voor het nieuwe nummer dient voor de 22e van elke maand te worden ingeleverd bij de scriba. Inleveren bij voorkeur per e-mail.

E-mail voor kopij

E-mail voor adreswijziging