Aangepaste diensten

In de regio functioneert een commissie die regelmatig kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert.

Namens onze gemeente hebben hierin zitting:

Dhr. J. Hilverts

Mw. N. Timmer - Kraai