Bijbelclub gemeenteleden met een verstandelijke beperking

Vanuit onze gemeente wordt de leiding van de bijbelclub voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking vertegenwoordigd door:

Mw. H. Schaap - den Hartogh

Rooster 2018/2019

Rooster Bijbelclub 2018-2019  19.30 – 21.00 uur in De Brinkhof  Dorpsstraat  5

3 oktober    
Johannes de Doper

31 oktober    
De roeping van de eerste discipelen

14 november    
De bruiloft in Kana

28 november    
De genezing van een verlamde man

12  december    
Kerst

9 januari    
De storm op het meer

6 februari    
De wonderbare spijziging

20 februari    
De rijke jongeling

6 maart    
Jezus zegent de kinderen

20 maart    
Zacheüs

3 april     
De Here Jezus vertelt over vergeven

Hanneke Schaap  M (0599) 332949
Henny Wever       M (0599) 332549
Lina ten Kleij       M (0599) 332696Verslag

In Onstwedde hebben we een Bijbelcub voor mensen met een verstandelijke beperking.
In de periode van september tot april komen we om de veertien dagen, op de even weken, bij elkaar van 19.30 uur tot 21.00 uur.  Dit doen we, afwisselend per jaar, in de drie kerken.
De avond heeft een  vaste indeling.  Muziekinstrumenten worden uitgedeeld en ook de mappen met liedjes. Na het welkom en de namen oplezen, volgt het welkomstlied en gebed.

Nu mag de kaars aangestoken worden door een van de deelnemers en zingen we met elkaar het  kaarsenlied.

Hierna wordt het bijbelverhaal verteld, dit gebeurt aan de hand van “De Bijbel voor jou”.
Bij het  verhaal hoort een kleurplaatje  dat in een eigen schrift wordt geplakt.
Dan volgt er een pauze, waarin  koffie en thee worden gedronken en natuurlijk gezellig gepraat.

Na de pauze gaan we eerst  de jarigen die er zijn geweest toezingen. Ook mag iedereen, die iets wil vertellen, dit doen.
De liedjesmap gaat open en we gaan met elkaar zingen.
Soms hebben we wel eens een quiz of spel.
We eindigen met gebed . De deelnemers wordt gevraagd voor wie of wat ze willen bidden.
 
Ook geven we ieder jaar medewerking  aan de kerstfeestviering van “De Woldstee”.  In oktober beginnen we met het leren van onze bijdrage.