Zie op Hem

Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn.
Het virus nog steeds verder wordt verspreid.
Wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.
Als we zien hoe de wereld verandert
binnen zo'n beperkte tijd.

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij
als christenen in deze tijd.
Onze blik mogen richten naar boven.
Omdat wij zeker mogen geloven
Dat midden in alle onzekerheid die de wereld beleeft,
wij mogen bouwen op Christus.
Die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft.

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert verstaan.
Daar komt het uiteindelijk op aan.

Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig
Gebed is daarom absoluut niet overbodig.
Ook al leeft het zolang al zonder God voort
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord.

Zie het als kostbaar moment om juist nu
Hem de eer te geven
door in vertrouwen voor Hem te leven.
En zo de verspreiding van zijn Naam
-Hoop voor de WERELD-
de wereld door te laten gaan.

!!Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naderen van de dood,
Volkomen uitkomst geven.

Een gedicht van Christina van den BergEerder verschenen

Heer, ik mag toch alles vragen

Dankgebed in de lijdenstijd

Oud en nieuw

Zie het Kind

Herfstgeur

Daar waar de Geest komt nederdalen

Jaarwisseling

Kerstvraag

Laat ons niet zinken in de diepten

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De muur doorbreken

Loop niet altijd zo te klagen

Neem heel mijn leven

Geen tuinman

Geen zorgen voor morgen


Wees niet bezorgd

Verwacht in een stal?


Wees niet bevreesd


Vluchten voor jezelf

De kerk

Brandend vlammetje

Wij gaan naar Bethlehem


Kerkdienst

Hij leidt ons naar de Haven

Trouw

Ouderdom

Dankdag

Zienderogen

Er is een licht

Zacharias

Zie op Hem

Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn.
Het virus nog steeds verder wordt verspreid.
Wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.
Als we zien hoe de wereld verandert
binnen zo'n beperkte tijd.

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij
als christenen in deze tijd.
Onze blik mogen richten naar boven.
Omdat wij zeker mogen geloven
Dat midden in alle onzekerheid die de wereld beleeft,
wij mogen bouwen op Christus.
Die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft.

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert verstaan.
Daar komt het uiteindelijk op aan.

Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig
Gebed is daarom absoluut niet overbodig.
Ook al leeft het zolang al zonder God voort
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord.

Zie het als kostbaar moment om juist nu
Hem de eer te geven
door in vertrouwen voor Hem te leven.
En zo de verspreiding van zijn Naam
-Hoop voor de WERELD-
de wereld door te laten gaan.

!!Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naderen van de dood,
Volkomen uitkomst geven.

Een gedicht van Christina van den Berg