Zondag 18 augustus18.08.2019

Rieneke Dollen
Ciline Eeuwema
Laura Smith
Alyke Wubs

We vragen jullie om 9.10 uur aanwezig te zijn.
Bij verhindering graag onderling ruilen.