11.12.2018 De Kerstnachtdienst

11.12.2018 Diaconale Werkgroep

10.12.2018 Kerstpuzzel 2018

10.12.2018 Herderstocht

08.12.2018 Muziekgroep Genesis

07.12.2018 Orgelcommissie

07.12.2018 Boekentafel IZB

06.12.2018 Boekentafel IZB

06.12.2018 Jeugdclub 16+

05.12.2018 Vakantiebijbelfeest

04.12.2018 Voedselbank

03.12.2018 Bijbelkring

12.11.2018 Foto's: Boekentafel

12.11.2018 "PDC "De Herberg"

10.11.2018 Orgelcommissie

08.11.2018 Dorcas Voedselactie

07.11.2018 Zendingscommissie

06.11.2018 Jeugdclub 16+

06.11.2018 Jeugdclub 12 - 16

03.11.2018 Vervolgcatechese

02.11.2018 Gemeenteavond

02.11.2018 Bijbelkring

01.11.2018 Boekentafel IZB

10.10.2018 Genesis