Aanmelden bijwonen kerkdiensten05.08.2020

Met ingang van 9 augustus kunnen gemeenteleden weer bij de diensten aanwezig zijn. Hier onder leest u meer over de voorwaarden en de mogelijkheid om u aan te melden voor het bijwonen van de diensten.

Door het Covid-19 virus is het sinds maart niet meer mogelijk geweest om samen als gemeente de eredienst te bezoeken. Op afstand via internet of via kerktelefoon konden we samen de dienst wel beleven en zo enigszins verbonden blijven, maar natuurlijk niet zoals we gewend waren
Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld en is het sinds 1 juli weer mogelijk om de diensten voorzichtig op te starten. De kerkenraad heeft afgelopen week besloten dat vanaf zondag 9 augustus weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn bij beide zondagse erediensten.

De afgelopen periode heeft de kerkenraad gebruikt om een gebruiksplan op te stellen. Dit plan is verplicht en beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de diensten worden gehouden. Via de link onder aan deze pagina kunt u het gebruiksplan openen. Wij raden met nadruk aan om het plan te lezen.

Enkele belangrijke hoofdlijnen uit het plan zijn:

Kerkgangers
Bij het plaatsnemen in de kerk is de 1,5 meter maatregel een voorwaarde. Gezinsleden mogen wel bij elkaar plaats nemen, hierdoor kunnen minimaal 36 en maximaal ca. 85 kerkgangers aanwezig zijn. Om zoveel mogelijke gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, is de kerkenraad minimaal vertegenwoordigd. Kerkgangers moeten uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn.

Zingen
Zingen tijdens de dienst is toegestaan, hiervoor gelden wat extra maatregelen. De kerkenraad vraagt kerkgangers om ingetogen te zingen. In de kerk zijn geen psalmboeken of exemplaren van de Weerklank beschikbaar, kerkgangers dienen hun eigen bijbel/psalmboek en Weerklank mee te nemen van en naar huis.

Gastheer en gastvrouw
Bij de ingang in de toren ontvangt een gastheer/gastvrouw (herkenbaar door een badge) de kerkgangers, zij stellen de bekende gezondheidsvragen en registreren de aanwezigheid. Nadat Kerkgangers hun handen hebben ontsmet begeleidt de gastheer/gastvrouw hen in de kerk en wijst zitplaats(en) aan. De kerk wordt vanaf de voorzijde gevuld. kerkgangers verlaten de kerk via de hal bij de consistorie. Aanwijzingen van de gastheer en gastvrouw moeten worden opgevolgd!

Collecteren

Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, bij de uitgang via de hal bij de consistorie staat een collectebus. U kunt ook geven zoals u in de afgelopen periode deed. Dit laatste heeft de voorkeur.

Vitale ouderen en kwetsbare mensen

Alle gemeenteleden zijn welkom tijdens de eredienst. Desondanks vraagt de kerkenraad kwetsbare gemeenteleden (hulpbehoevend en/of gezondheidsklachten) om de dienst niet te bezoeken. Aan vitale (gezond en zelfstandig functionerend) ouderen vanaf 70 jaren vraagt de kerkenraad goed te overwegen om de diensten te bezoeken.

Reserveren
Gemeenteleden die diensten willen bezoeken moeten het aanmeldformulier op de website van de kerk invullen en verzenden. Bij het aanmelden is het invullen van de volgende gegevens verplicht:
-    Naam (graag eerst achternaam, daarna voornaam of voorletter)
-    Een e-mail adres
-    Aantal kerkbezoekers (het aantal gezinsleden die normaal gesproken de dienst bezoeken)
-    Welke diensten u graag wilt bezoeken, u kunt zoveel kiezen als uw wilt.
-    Een door uw zelf bedacht wachtwoord.
Let op: Na het aanmelden ontvangt de aanmelder een e-mail met een link om de aanmelding definitief te maken.

In de week voor de dienst worden e-mails verzonden met een uitnodiging. Geen e-mail ontvangen betekent geen uitnodiging voor die zondag of dienst. Binnen 48 uur moet zijn gereageerd op de uitnodiging. Daarna vervalt de uitnodiging voor die dienst en gaat een uitnodiging naar gemeenteleden op de wachtlijst. U krijgt automatisch een uitnodiging voor een volgende dienst.

Geen internet? Neem dan contact op met ouderling Bé Trenning (T 332035) of diaken Gert Meijer (T 332666) voor een aanvraagformulier en een exemplaar van het gebruiksplan. In de week voor de dienst wordt u gebeld in het geval u wordt verwacht. Ook hier geldt: niet gebeld betekent geen uitnodiging voor die dienst.

Voor het registreren en toewijzen maken we gebruik van het uitnodigingssysteem van www.kerktijd.nl, een eerlijk en roulerend systeem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Kerkenraadsleden kunnen zich samen met hun gezin aanmelden voor de diensten waarin zij niet als kerkenraadslid in de kerk worden verwacht.

Hebt u nog vragen of is er iets niet duidelijk dan kunt u contact opnemen met ouderling Bé Trenning (T 332035) of diaken Gert Meijer (T 332666)

Gebruiksplan coronatijd versie 25 juli 2020
(Het gebruiksplan wordt de komende periode waarschijnlijk regelmatig geactualiseerd)

Aanmeldformulier diensten bijwonen