Afscheid Ds. J.M. Viergever07.11.2019

Zondagmiddag 15 september heeft ds. J.M. Viergever afscheid genomen van de Hervormde gemeente van Onstwedde. De tekst voor de afscheidsdienst was gekozen uit Lukas 11: 28. "Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig, die het woord van God horen en het bewaren".

Ds. Viergever stelde in zijn afscheidsdienst het Woord van God centraal. Door middel van dit Woord spreekt God tot mensen. God is daarmee al begonnen in Genesis 1 en dat spreken van God is doorgegaan tot in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Zo is heel de Bijbel vol van Gods spreken tot ons mensen. Het allermeest en het allerheerlijkst wordt dit spreken zichtbaar in de komst en het werk van de Heere Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Zalig zijn we als we dit Woord van God niet alleen horen maar het ook bewaren. Niet achter slot en grendel, maar het overleggen in ons hart en het praktijk laten worden in het leven van elke dag.
Ds. Viergever besloot zijn prediking met de woorden dat de kleine dienaar van het Woord gaat, maar dat de grote Dienaar van het Woord blijft. Na het dankgebed en het zingen van Psalm 119: 1, legde ds. Viergever voor de laatste keer de zegen op de gemeente.

Na de dienst werd ds. Viergever toegesproken door de consulent, ds. N.F.L. de Leeuw. Hij sprak ook namens de kring van rechtzinnig Hervormde gemeenten in Oost Groningen.
Ds. R. Slaar sprak namens de andere kerken van het dorp en namens de werkgemeenschap van predikanten Zuidoost Groningen.
Tot slot sprak ouderling-kerkrentmeester A. de Vries een dankwoord namens de gemeente. Ter bemoediging voor de scheidende predikant en voor de gemeente liet hij uit Weerklank lied 230 zingen, de verzen 1 en 5, De ware kerk des Heeren. Hierna sprak ds. Viergever een dankwoord.

Ds. Viergever heeft de gemeente ruim 12 jaar gediend. In verband met gezondheidsproblemen gaat hij met vervroegd emeritaat.

Na de dienst was er een informeel samenzijn in d' Ekkelkaamp. Hier heeft ds. Viergever een geschenk namens de gemeente ontvangen. Tuingereedschap was de wens. Omdat ds. Viergever natuurlijk niet veel lichamelijke arbeid is gewend kreeg hij ook wat klein tuingereedschap om te oefenen.