Beroepingswerk07.11.2019

Na het afscheid van ds. Viergever heeft de kerkenraad het beroepingswerk ter hand genomen. Voordat er gestart kan worden met beroepen moet er overlegd worden met de classis. Daarbij wordt gekeken naar de grootte en het profiel van de gemeente en naar de huidige en toekomstige financiële situatie. Dit omdat een gemeente naar een toekomstig predikant verplichtingen aangaat en zekerheden moet bieden. Het college van kerkrentmeesters is hier druk mee bezig en ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. Zodra de classis officieel aangegeven heeft geen belemmeringen te zien kan de gemeente starten met de beroepingsprocedure.
Dit zal D.V. rond het verschijnen van dit kerkblad zijn.