Kerstpuzzel08.02.2019

Beste puzzelaar(ster)s,
Dit jaar waren er minder inzendingen dan voorgaande jaren, 14 stuks. Ook kwamen de oplossingen laat binnen, de laatste pas op 9 januari, is in de verkeerde postbus beland, gezien de postzegel. Kan gebeuren! Deze is wel meegeteld. 14 Inzendingen dus waarvan 2 met 0 fouten en 3 met  ¼ fout.
Vraag 20 had meerdere antwoorden. Velen struikelden in EL-Bethel, als de vraag nauwkeurig gelezen wordt kom je in Egypte terecht, Ezechiёl 20 :5 en 1 Samuёl 2 :27 is ook goed gerekend. Sommige antwoorden waren op meerdere plaatsen te vinden. Deze zijn ook goed gerekend.
We danken allen voor de ontvangen inzendingen en de goede wensen voor 2019.

Voor de winnaars liggen de boekenbonnen klaar en kunnen worden afgehaald bij de boekentafel in de Ekkelkaamp.
Dit zijn:  J. Horlings, Putten,
             W. Horlings, Zeewolde,
             Jaap Orsel Scholtweg 2, Onstwedde
             Ds. en Mw. Noorlander, Onstwedde
             Annie Volders, Onstwedde.
Wij wensen u allen ook een goed en gezond 2019.
 
Een hartelijke groet uit Bellingwolde.
Leen en Trieneke Ras.
 
De antwoorden:
1.    Egypte            Genesis 50: 3
2.    Eufraat            Jeremia 13: 4
3.    Rafidim            Exodus 19: 2
4.    Zoutdal            Psalm 60: 2            
5.    Italië            Handelingen 27: 6
6.    Judea            Johannes 4: 2 en 3
7.    Abel-Mehola        1 Koningen 19: 16
8.    Achaje            Handelingen 18: 12
9.    Nod            Genesis 4: 15 en 16
10.    Gihon            Genesis 2: 13
11.    Ofra            Richteren 6: 11
12.    Dan             1 Koningen 12: 26-29
13.    Ikonium             Handelingen 14: 19
14.    Ninevé            Nahum 2: 8
15.    Doornendorsvloer        Genesis 50: 10
16.    Enon            Johannes 3: 23
17.    Harod            Richteren 7: 1
18.    Olijfberg            Lukas 21: 37
19.    On            Genesis 41: 45 en 46 : 20
20.    Gergesenen        Mattheüs 8: 2 / Gardarenen
                Markus 5: 1 + 13
21.    Siddimdal            Genesis 14: 10
22.    Tarsus            Handelingen 11: 25
23.    Egypte            Ezechiël 20: 5,  1 Samuёl  2: 2
24.    Horeb            Exodus  3: 1
25.    Elim            Exudus 15: 27
26.    Midian            Richteren 7: 25 en 8: 3
27.    Endor            1 Samuel 28: 7
28.    Lithostrotos        Johannes 19: 13
29.    Engedi            Hooglied 1: 14
30.    Nikopolis            Titus 3: 12
31.    Ebal            Jozua 8: 30
32.    Neapolis            Handelingen 16: 11
33.    Vispoort            Nehemia 3: 3
34.    Rechte            Handelingen 9: 11
35.    Eufraat            Openbaring 16: 12
36.    Dura            Daniël 3: 1
37.    Emmaüs            Lukas 24: 13
38.    Ofir            Psalm 45: 10
39.    Pniël            Genesis 32: 29, 30
40.    Abana,             2 Koningen 5: 12
41.    Adullam            1 Samuel 22: 1
42.    Rome            Handelingen 19: 21
43.    Dekapolis            Markus 5: 20
44.    Efeze            Openbaring 2: 1 (opschrift)
45.    Israël            2 Koningen 2: 12 en 13: 14
46.    Najot            1 Samuel 19: 19 e.a.
47.    Moab            Deuteronomium 34: 6
48.    Egypte            Genesis 45: 3
49.    Naïn            Lukas 7: 11, 12
50.    Sichar            Johannes 4: 5 en 12
51.    Eben-Haëzer        1 Samuel 5: 1
52.    Noorderpoort        Ezechiël 44: 4
53.    Eden            Genesis 2: 8
54.    Efraïm            Richteren 12: 5 en 6
55.    Nazareth            Markus 1: 9
56.    Waterpoort        Nehemia 8: 2
57.    Efrath            Genesis 35: 19  48 : 7                                                          
58.    Lystre            Handelingen 14 : 8
59.    Berseba            Genesis 21: 33
60.    Eder            Jozua 15: 21
61.    Hebron            Numeri 13: 22
62.    Asia            Openbaring 1: 4
63.    Gallilea            Mattheüs 4: 18 en 19 e.a.
64.    Edom            Genesis 36: 32 1 Kronieken 1: 43
65.    Nebo            Deuteronomium 34: 1            
    
De tekst vind u in Lukas 2: 14.
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.