Liturgieën zondag 18 oktober 17.10.2020

Zondagmorgen

Zingen:
Psalm 46: 1, 4
Psalm 46: 5, 6
Psalm 25: 4
Psalm 55: 9, 10  W  
Lied 14: 1, 3
Lied 222: 1, 6

Schriftlezing:    
Daniël 6:10-12 & 16-28 Zondagmiddag


Zingen:
Psalm 34: 6, 11
Gezang 1: 9
Psalm 62: 1, 8
Psalm 19: 6, 7
Psalm 101: 1, 2, 3
Psalm 89: 1, 8

Schriftlezingen:    
Galaten 3: 1-12; Efeze 2: 1-10