Nieuwjaarsbijeenkomst 202010.09.2019

Het voornemen is om  op D.V. 10 januari 2020 de inmiddels traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst te houden in d' Ekkelkaamp. De aanvang van deze avond zal zijn om 19.45 uur.

Voor deze avond gaat het niet lukken om een toneelstuk op te voeren.  Voor het jaar 2020 zijn er wel een aantal toneelspelers die zich hebben aangemeld.  Hopelijk kunnen we dan in het voorjaar van 2020 starten met de voorbereidingen.

Dat betekent dat we de eerstvolgende Nieuwjaarsbijeenkomst  op dezelfde wijze als voorgaande jaren gaan invullen en er zo  een mooie en gezellige avond van hopen te maken, waarbij de clubs,  de verschillende verenigingen, kerkenraad en ook de boekentafel gevraagd zullen worden om een bijdrage te leveren.  Wanneer u al iets heeft om te laten horen of te laten zien op deze Nieuwjaarsavond dan kunt u dat aan mij doorgeven.
B. Meems e-mail; T (0599)332444.  In de volgende kerkbladen wordt u op de hoogte gehouden.

Bé Meems