Nieuwjaarsvisite10.01.2019

Omdat er nog geen vervanger is gevonden voor het voorbereiden van de nieuwjaarsvisite, moest het nu voor één keer worden uitgesteld.
Binnenkort zal er overleg plaatsvinden en hopen wij in januari 2020 de traditie weer voort te kunnen zetten.