nieuwsbrief 17 mei voor de kinderen16.05.2020

Beste jongens en meisjes,

Deze week zijn jullie weer naar school geweest, dat was wel even wennen!
Maar wel fijn om je juf of meester weer te zien en natuurlijk je vrienden en vriendinnen.
We kunnen nog niet samen naar de kerk.
In de komende weken wordt gekeken hoe dit misschien weer op een veilige manier kan. Iedereen wil natuurlijk heel graag gezond blijven.
Het is fijn dat we wel vanuit huis naar de kerkdienst kunnen kijken en/of luisteren.
Zo zijn we toch een beetje bij elkaar.
Vul jij ook vandaag dit blad weer in?
Veel succes!
Ik luister vandaag naar de kerkdienst samen met:
…………………………………………………………………………………………………..
De dominee van vandaag heet:     
…………………………………………..................
De dominee leest de wet of de geloofsbelijdenis:
………………………………………………………
De dominee bidt voor:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

BINGO
Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren.
Krijg jij de kaart vol?

zondag    Genesis    familie    corona
Israël    geloof    God    geslachtsregister
dochter    kerk    Rachel    wet
Lea    zeven    slavin    Mattheüs
zoon    Laban    eten    kinderen
Jezus    psalm    David    weerklank

God ziet en hoort!
De dominee gaat vanmorgen in de kerkdienst vertellen over Lea.
Lea maakt een hele boel nare dingen mee.
Maar ook Lea mag weten dat God ziet en hoort!

In de bijbel lezen we:
Genesis 29: 16 – 35 (over Lea en Rachel)
Matthëus 1: 1 – 6a (geslachtsregister van Jezus)

Lea wordt moeder.
Ze krijgt in totaal 7 kinderen.
In Genesis 29: 41 – 35 vind je de namen van haar 4 eerste kinderen.
Kun jij de namen vinden?
1.    …………………………..

2.    …………………………..

3.    …………………………..

4.    …………………………..

Streep de volgende letters weg: b, u, x, w.
De letters die overblijven vormen een zin.
Nadat de vierde zoon van Lea is geboren zegt ze:

D u u i w t b b u x m a x w a u l u x w w  z u u a b w b l b x w w i u u k x x

w b u d x e w u u H u e u e x x r w e w w u l u o w v u b e x w w x b b x n

oplossing: ………………………………………………………………………..


Mattheus 1: 1 – 6a (geslachtsregister van Jezus)
Het bijbelboek Matthëus begint met het geslachtsregister van Jezus.
Je leest in dit Bijbelgedeelte over de voorouders van Jezus.
Jezus Christus kwam uit de familie van:
(vul de letter in onder het juiste cijfer)

                      
       
                

Oei, de letters zijn door elkaar gehusseld.
Kun jij er weer goede woorden van maken?
namen:
Ujad         ………………..            nabal        ………………..
Vidad    ………………..            Zabo        ………………..
BokaJ    ………………..            Lihab        ………………..

woorden:
(ze staan in Genesis 29)

znoen     ………………..            grenzwa    ………………..
tijdmala    ………………..            kijlehwu    ………………..
neezv    ………………..            file        ………………..
vilans    ………………..            krewen    ………………..
nolo        ………………..            drocthe    ………………..    
KLEURPLAAT


    

Je ziet Jakob met twee vrouwen: Rachel en Lea
Weet jij welke namen bij de tekening horen? Schrijf ze maar bij de juiste vrouw.
Kijk maar eens goed naar de gezichten van de twee vrouwen.