Nieuwsbrief zondag 1 december30.11.2019

Vanavond om 19.00 uur is er een  adventszangdienst in de kerk alhier georganiseerd door het Evangelisatieplatform Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde. U bent van harte welkom, en na afloop is er koffie of thee.

Kerkenraadsverkiezing.
 In de vacatures van ouderling en diaken zijn verkozen en benoemd:
    voor ouderling J. Raveling    Dhr. A.A. Maarsingh, Veenhuizen 23A
    voor diaken J.H. Wolfs         Dhr. H. Harkema, Weerdinghelaan 8
        
Wij vragen u, als kerkenraad, de verkozen broeders in uw gebeden te gedenken.

Themadienst zondag 8 december,
Thema "Christus staat buiten de deur van de gemeente en Hij klopt op je hart". Openbaring 3 vers 15-20.
Dit thema is behandeld op de jeugdclub Obadja 12-16.
De combo van de CGK verlenen hun medewerking aan deze dienst.
Na de dienst is er zondagsschool en wordt de gemeente uitgenodigd voor een kopje koffie in d' Ekkelkaamp.    
   
Advent ‘aan blazen’
Vandaag op de eerste adventzondag hebben 'de Giezelbaargbloazers' bij meerdere kerken in Westerwolde, voorafgaand aan de dienst, advent ‘aanblazen’.
Dit is een oud gebruik om de geboorte van Koning Christus aan te blazen. Daarom wordt er alleen geblazen van de eerste adventszondag tot drie koningen om het evangelie van de geboorte van Christus te gedenken.

Kerstconcert met samenzang
Vrijdagavond 6 december organiseert de orgelcommissie in onze kerk een Kerstconcert met samenzang. Toegang voor dit concert is gratis, na afloop is er een collecte.
Medewerking wordt verleend door het Christelijk Groot Gemengd Koor Polyphonie, o.l.v. Ronald IJmker. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Luuk Schuurman.
Voorafgaand aan het concert blazen de Giezelbaargbloazers de midwinterhoorn.
Aanvang van het concert is 19.30 uur, deuren van de kerk gaan open om 19.00 uur.    
    
Door allerlei Haagse en Europese maatregelen raken boeren steeds meer in de knel.
Meer dan eens staat het water aan de lippen. Wat kunnen we daarin ook voor
elkaar betekenen als kerk, gemeente en als individueel christen?
Ds.J.Belder schrijft hier 2 artikelen over in de Waarheidsvriend met als titel:     
    -Agrariërs in de knel (28/11) en
    -Boerenleed en boerentrots (5/12)
Bij de uitgang liggen een aantal exemplaren van De Waarheidsvriend die
wij ter beschikking stellen aan gemeenteleden en belangstellenden die geen
abonnement hebben om hier ook kennis van te laten nemen.

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).