Nieuwsbrief zondag 12 januari11.01.2020

Donderdag 16 januari komt de kerkenraad bijeen om zich te buigen over de aangedragen namen van beroepbare predikanten, zodat vervolgstappen in het beroepingswerk voortgezet kunnen worden.

Jongerenavond
Ga jij mee?

Misschien heb jij ook wel eens vragen over het geloof.
Wat betekent het eigenlijk, geloven in God? Hoe kan ik een persoonlijke relatie met God krijgen? Of wanneer weet ik het zeker?
Deze vragen sluiten aan bij het thema wat ds. Simons wil behandelen op de volgende CONNECT- jongerenavond. We hopen dat je er bij bent!
    
Vanaf 19:30 is de zaal open, koffie en thee staan klaar en om 19:45 start de avond.
We zien er naar uit!

    Thema:    Wat is geloven?
    Datum:    D.V. vrijdag 17 januari 2020 (19:45 uur)
    Locatie:    Hoofdweg 127, Damwâld
    Leeftijd:   16 tot +/- 36 jaar
Bovenstaande uitnodiging hebben we ontvangen van een groep jong volwassenen uit Driezum. Hoe is dit tot stand gekomen? Tijdens een gesprek met ds. Mol uit Driezum spraken we over jong volwassenen. Ds. Mol vertelde dat zijn dochter in Driezum één van de organisatoren is van een interkerkelijke jongerenavond. Deze avonden worden vier keer per jaar georganiseerd door jongeren en zijn gericht op jongeren van 16 tot en met 36 jaar. Tijdens deze avonden komen er verschillende sprekers en is er gelegenheid omhier over door te praten, vervolgens wordt de avond afgesloten met een ontspannen    samen zijn. Wie gaat er met mij en Wieger Eeuwema mee die kant op? Het zou mooi zijn als we met een aantal volle auto’s die kant op gaan! Een mooie gelegenheid om te kijken of we een soortgelijke variant willen/kunnen opzetten in Onstwedde.
   
Graag voor maandag 13 januari 19.00 uur opgeven bij Anton M 06-21517528.
Anton Wesseling, namens de jeugdraad.    

De Gerefomeerde Bond, Regionale Afdeling Groningen-Drenthe, houdt op donderdag 30 januari een regionale bijeenkomst in zalencentrum de Rank, Oosterkade 5 in Stadskanaal.
Dr. B. v.d. Toren, verbonden als hoogleraar interculturele Theologie aan de PThU in Groningen, hoopt dan te spreken over het thema: Wat kunnen we leren van de wereldkerk.
Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).