Nieuwsbrief zondag 12 mei11.05.2019

Zondag 19 mei wordt in de morgendienst de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal gehouden.

Zondag 19 mei wordt er een extra (noodhulp-)collecte gehouden voor de gevolgen van orkaan Idai in Mozambique, Zimbabwe en Malawi.
Enorm veel regen is er gevallen boven Zimbabwe. Via de rivieren stroomt het regenwater terug naar Mozambique. Grote gebieden in het land zijn overstroomd. Ziekenhuizen, scholen en landbouwgrond zijn zwaar beschadigd. Ruim 1,7 miljoen mensen in de regio ondervinden de gevolgen van de orkaan. Vooral in Mozambique hebben de mensen veel te lijden onder de overstromingen. Met de opbrengst van deze collecte wordt aan herstel op de lange termijn gewerkt, waarbij we inzetten op weerbaarheid van de lokale    gemeenschap. Er is in eerste schattingen ruwweg 168.000 hectare landbouwgrond getroffen. De bevolking blijft achter in een situatie waarbij ze niet de middelen hebben om in hun eigen voedsel en levensonderhoud te voorzien.
Woord en Daad start een weerbaarheidstraject rond voedselzekerheid in Mozambique. Ze werken samen met lokale partners aan weerbare en veerkrachtige gemeenschappen in de getroffen gebieden. Ze helpen de boeren om op een duurzame manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien en tegelijk te zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Zo geven ze bijvoorbeeld trainingen in het opzetten van bedrijfjes. Voldoende inkomen zorgt voor stabiliteit en voedselzekerheid. Woord en Daad helpt deze families zelfstandig te leven.

Als gemeente doen we 4 jaar lang mee met het GZB-Project “Centraal-Azië”. Er wordt in 2020 een reis georganiseerd naar Kirgizië. Bij de uitgang ligt een flyer met meer informatieover deze reis. Ook op de website kunt u hier informatie over vinden. Geïnteresseerden mogen een flyer meenemen.

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).