Nieuwsbrief zondag 13 september12.09.2020

De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk en uw gift hiervoor kunt u overmaken op rekening NL44 RABO 0349 0041 96 o.v.v. Jeugdwerk.

Heilig Avondmaal
De kerkenraad acht he, op dit moment nog niet verantwoord om de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 27 september door te laten gaan.
Gedachtig aan de oproep van de Heere Jezus met de woorden "doet dat tot Mijn gedachtenis" zoekt de kerkenraad naarstig naar een verantwoorde manier om in de toekomst weer het avondmaal te kunnen vieren, waarbij de voorschriften van het RIVM in acht worden genomen.

Jeugdclub 16+
Vanwege de corona maatregelen is er een vroegtijdig einde gekomen aan het seizoen 2019/2020. Daarnaast was het niet mogelijk om dit jaar met de begunstigersboekjes bij u aan de deur te komen.
Wilt u alsnog een gift overmaken? Dit kan op NL61 RABO 0349 0009 80 t.a.v.   Jeugdvereniging G.Z.D.L.M.J.

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).