Nieuwsbrief zondag 14 april13.04.2019

In deze dienst doen de volgende gemeenteleden belijdenis van hun geloof.
    Wim Orsel, Olinglaan 16, 9591 CR,
    Tieme Verweij, Tweekarspelenweg 3, 9697 XZ Blijham
    Aike Smid, Dorpsstraat 24, 9591 AT
U wordt van harte uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie te komen drinken in d' Ekkelkaamp, waarna u de gelegenheid krijgt om hen te feliciteren.     
De puzzels uit het kerkblad kunnen tot en met woensdag 24 april op de Zondagsschool of bij mij (Mennersingelaan 10) worden ingeleverd.
  
Bij de uitgang liggen exemplaren van de Waarheidsvriend, het zogenoemde     belijdenisnummer. Hiervan kunt u één exemplaar per gezin meenemen.
  
Het Evangelisatieplatform laat donderdag 18 april in de Brinkhof op een groot scherm de uitzending van The Passion zien. De zaal is open om 20.00 uur, de toegang is gratis inclusief koffie en thee.
   
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).