Nieuwsbrief zondag 22 november21.11.2020

Extra collecte:
Volgende week zondag wordt er een extra collecte gehouden voor Kerstgaven aan ouderen en/of langdurig zieken. In deze bijzondere tijd wordt dit extra bij u aanbevolen.
   
Jeugdwerk:
Op 28 november en 5 december is er geen jeugdclub 12-16 en volgende week zondag begint de zondagsschool weer.
    
Boekentafel
23 november open!
De boekentafel-IZB mag maandag 23 november in d’ Ekkelkaamp weer beginnen met de verkoop van Bijbels, dagboeken, agenda’s en natuurlijk kerst- en nieuwjaarskaarten.
Wij hebben een groot assortiment aan kaarten ingekocht. Voor elke gelegenheid zijn er kaarten in voorraad.
Vooral in deze coronatijd is het belangrijk een kaart te sturen naar mensen die aan huis gebonden zijn door welke omstandigheid dan ook.
   
Wij zien u graag op 23 november ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur. Wij hebben de openingstijd op de middag een uur verruimd om meer spreiding van bezoekers mogelijk te maken.

Bij uw komst naar de boekentafel vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:  
 • Handgel bij de ingang gebruiken;  
 • Aangegeven route volgen;
 • Mondkapje opdoen;           
 • 1½ meter afstand houden.
   
Wij hopen op veel kijkers én kopers.
    
De Lectuurcommissie,
Zwaantje Volders, Jantje Meedendorp, Hanneke Schaap en Dineke Bessembinders

Zowel 's middags als 's avonds is er verkoop van collectemunten.

Jong Genesis oefent voor Kerst
Tweede Kerstdag verleent Genesis samen met Jong Genesis medewerking aan de dienst. Kinderen die mee willen doen worden van harte uitgenodigd om zich op te geven.
Opgeven kan bij Anja Wesseling, M 0611291994.
    
Oefendata:
    Maandag 23 november, 14.15 – 15.00 uur
    Maandag 14 december, 14.15 – 15.00 uur
    Maandag 21 december, tijd nog onbekend

    
Kopij voor het kerkblad van december kunt u tot uiterlijk woensdag 25 november inleveren bij de scriba, bij voorkeur per e-mail.
    
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba.   M 06-21522096.