Nieuwsbrief zondag 24 mei23.05.2020

De Kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om klaar te staan voor, en om te zien naar, de meest kwetsbare groep: de ouderen en zieken. Door het virus en de kans op besmetting is het voor hen verstandig om thuis te blijven. Daardoor dreigt vereenzaming en sociaal isolement.

Alle bijeenkomsten, die onderaan staan vermeld, zijn afgelast en ook is besloten om de deuren van d' Ekkelkaamp de komende weken te sluiten en alle activiteiten (m.u.v. begrafenissen) te schrappen.
    
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096)

Afgelaste bijeenkomsten t/m 31 mei:
    Kinderoppas
    Zondagsschool (tot 1 juni)
    Boekentafel
    Kleding inzameling en sortering (tot 1 juni)

De Nieuwsbrief voor de kinderen volgt nog.