Nieuwsbrief zondag 26 juli25.07.2020Uw collectegift kunt u ook overmaken via bijgevoegde QR-code. Hiermee komt u op een veilige website waar u uw collectebijdrage kunt geven. Wanneer geen doel wordt aangegeven wordt de opbrengst via deze betalingswijze gelijkelijk
verdeeld over diaconie, kerk en zending.

De Kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om klaar te staan voor, en om te zien naar, de meest kwetsbare groep: de ouderen en zieken. Door het virus en de kans op besmetting is het voor hen verstandig om thuis te blijven. Daardoor dreigt vereenzaming en sociaal isolement.
    
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M06-21522096).