Nieuwsbrief zondag 7 juli06.07.2019

De jaarrekening kerkrentmeesters ligt van 8 t/m 12 juli ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken met kerkrentmeester N. Trenning, T (0599) 851809.
        
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba. (M 06-21522096).