Nieuwsbrief zondag 9 februari08.02.2020

Vanmiddag gaat ds. de Mots uit Rijssen ons voor in de dienst. Ds. de Mots heeft aangegeven, dat hij het zeer op prijs stelt, dat de gemeente in de dienst aanwezig is omdat hij de hele gemeente graag wil ontmoeten rondom het Woord.
De kennismaking met de gemeente zal plaats vinden op dinsdag 11 februari 's avonds om 19.30 uur in d' Ekkelkaamp.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om in de eredienst en bij de kennismaking aanwezig te zijn om ook op deze manier uw betrokkenheid bij het beroepingswerk te tonen.
 De kerkenraad vraagt u het beroepingswerk in uw voorbede te blijven gedenken.

Toegangskaarten voor de toneelavond op 6 maart a.s. zijn verkrijgbaar bij de boekentafel. 
 
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de scriba (M 06-21522096).

De erediensten vanuit onze kerk worden in beeld en geluid rechtstreeks via internet uitgezonden. De uitzendingen zijn openbaar. De uitzending is zo geregisseerd dat bezoekers van de dienst niet bewust herkenbaar in beeld worden gebracht. Er kan zich altijd een situatie voordoen waarin een bezoeker onbedoeld toch in beeld komt.