Ouderenmiddag09.02.2019

Wij hopen op D.V. zaterdag 6 april weer onze ouderenmiddag te houden. Noteert u dit alvast even in uw agenda? In de kerkbode van maart voorzien wij u van meer informatie.

Met vriendelijke groet, het damescomité en de kerkenraad.