Ouderenmiddag07.02.2020

Wij hopen op D.V. zaterdag 04 april weer onze ouderenmiddag te houden. Noteert u dit alvast even in uw agenda? In de kerkbode van maart voorzien wij u van meer informatie.

Ondanks het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd nu op 67+ is gesteld, blijven de uitnodigingen voor deze middag verstuurd worden vanaf 65 jaar.

Met vriendelijke groet, het damescomité en de kerkenraad