Van de diaconie13.03.2019

Gaven verdelen, aan wie? Een lastige taak!


Ruim een jaar geleden (januari 2018) heeft de diaconie onder deze titel in het kerkblad aan alle gemeenteleden een oproep gedaan om voor de diakenen ogen en oren te zijn voor waar in onze gemeente (stille) armoede heerst. We hebben enkele reacties gehad, waarvoor dank en we zijn (hoe triest situaties soms ook zijn) dankbaar dat in een aantal gevallen ook daadwerkelijke hulp is geboden.
De diaconie blijft een beroep doen op u als gemeenteleden en vraagt u om uw oren en ogen open te houden en wanneer u (stille) armoede ziet of vermoedt dit door te geven aan één van de diakenen zodat indien nodig hulp kan worden gegeven waar geen andere helper meer is.

Dus, kent of weet u mensen (ook buiten onze kerkelijke gemeente) in Onstwedde of omgeving die echte armoede ervaren en hulp nodig hebben? Neem dan contact op met één van de diakenen. De diaconie gaat dan onderzoeken in welke vorm ondersteuning kan worden gegeven.

Collectebusjes
Naast het gebruik van kerktelefoon worden diensten steeds vaker en om uiteenlopende redenen, direct maar ook wel achteraf, geluisterd via internet. De ochtenddiensten worden gemiddeld in ongeveer 100 gezinnen rechtstreeks beluisterd en circa 65 keer achteraf. Voor middagdiensten is dit gemiddeld 65 keer rechtstreeks en achteraf 40 keer.
Naast kerktelefoonluisteraars die hiervoor kiezen is het ook voor internetluisteraars mogelijk om tijdens het luisteren van een dienst deel te nemen aan de collecten via een collectebusje. De gaven in de busjes worden in drie gelijke delen verdeeld onder diaconie, kerkrentmeesters en het zendingswerk.

Wanneer u luisteraar bent en op deze wijze deel wilt nemen aan de collecten die tijdens de dienst worden gehouden, kunt u contact opnemen met één van de diakenen