Vrijwillige bijdrage 202002.12.2019

Graag informeren wij u nu al over de vrijwillige bijdrage 2020. Evenals voorgaande jaren wordt de actie in twee weken tijd gehouden. De ene week
worden de enveloppen rondgebracht , de tweede week worden de toezeggingsformulieren weer opgehaald.
Wij hopen van harte dat wij opnieuw een beroep mogen doen op alle vrijwilligers die door hun inzet de actie van dit jaar tot een succes hebben gemaakt. De lopers van dit jaar zullen binnenkort weer benaderd worden met de vraag of ze ook in 2020 mee willen werken aan deze actie.


De actieperiode is van zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari 2020. We rekenen wederom op uw medewerking om de actie te laten slagen.
College van kerkrentmeesters