Vrijwillige bijdrage 202106.01.2021

Deze maand gaat de actie “Vrijwillige Bijdrage 2021” van start en gaan onze vrijwilligers op pad om uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage 2021 te vragen.  In de week van 18 januari om de enveloppe bij u te bezorgen en in de week van 25 januari om uw toezeggingsformulier weer op te halen.  Dit natuurlijk alleen wanneer de coronamaatregelen dit mogelijk maken. Wanneer hier nog wijzigingen in noodzakelijk zijn, zal dat via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
De gemeenteleden die in het buitengebied wonen zullen de enveloppe per post ontvangen.

Op het bijgesloten toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan de diverse onderdelen van het kerkenwerk en op welke manier u uw bijdrage wenst te betalen. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

College van Kerkrentmeesters