Vrouwenvereniging Ruth

Vrouwenvereniging Ruth is opgericht in 1991 en heette toen nog Jonge Vrouwenvereniging Ruth. We komen elke twee à drie weken bij elkaar op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in d’Ekkelkaamp.

Het belangrijkste is dat we samenkomen als vrouwen van de gemeente om samen te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen en daar over na te denken. Zo leren we ook elkaar steeds beter kennen en kunnen we van elkaar leren.

‘Ruth’ betekent ‘vriendin’.

Informatie

Kaartjes maken en Themadag

Woensdag 7 maart is er geen Bijbelstudie, maar gaan we kaartjes maken. Drie weken later op 28 maart vieren we Pasen. Het zou fijn zijn als iedereen aanwezig is.

Godsbeeld - zelfbeeld

De Vrouwenbond organiseert een themaochtend op dinsdag  6 maart in Tiendeveen. Het onderwerp is Perfect imago, Godsbeeld-zelfbeeld. De opening is 10.15 uur, de sluiting 14.30 uur. Zelf lunchpakket meenemen. Toegang is vrij, er wordt wel een collecte gehouden.
Voor meer informatie kun je terecht op www.hervormdvrouwenbond.nl . Heb je belangstelling en wil je er heen, neem dan contact op met Hetty Wubs M 06-57348487, zodat het vervoer gecoördineerd kan worden.

4 januari 2018

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Iedereen Gods zegen gewenst voor 2018. Woensdag 17 januari hopen we samen te komen en wordt hoofdstuk drie behandeld.
Dit gedeelte gaat over Jakobus 1: 1- 13.

6 december 2017

Tijdens de creatieve avond op woensdag 6 december gaan we onder leiding van Geesje en Auwina aan de slag om weer iets moois voor thuis te creëren.

Woensdag 20 december is onze kerstviering. Deze maand is er geen Bijbelstudie.

De eerst volgende samenkomst is 17 januari.


Jaarlijkse Vrouwendag Sellingen

Op dinsdag 7 november wordt de jaarlijkse Vrouwendag in Sellingen gehouden.
’s Ochtends spreekt ds. Verduijn over het thema: "Voor wie leef ik?".
’s Middags vertelt mevr. Kloek-Mol over haar Christelijke Schilderkunst.

De Bijbelstudie Hoofdstuk 2: ‘Wees alert’, over de brief van Jakobus, is op woensdag 15 november.

6 december 2018

Tijdens de creatieve avond op woensdag 6 december gaan we onder leiding van Geesje en Auwina aan de slag om weer iets moois voor thuis te creëren.

Woensdag 20 december is onze kerstviering. Deze maand is er geen Bijbelstudie.

De eerst volgende samenkomst is 17 januari.

Verenigingsavond 11 oktober 2017

Deze avond was hoofdstuk 1 ‘Een vreemdeling op aarde’  van het boekje Geloven en doen, over de brief van Jakobus, aan de beurt.
We gingen in vier groepen de vragen van hoofdstuk 1: een vreemdeling op aarde bespreken.

In hoeverre beseffen we dat we een vreemdeling zijn op deze aarde, dat ons eigenlijke vaderland bij God is?
Hoe gaan we om met beproeving, verdiept beproeving ons geloof en zijn we daar dan blij mee?  Geloof geeft de kracht om beproeving te doorstaan, al  begrijp je  soms de weg niet  die je moet gaan.

In Nederland kennen we geen verdrukking, hoewel er meer signalen komen waaruit blijkt dat het christenen moeilijker wordt gemaakt.
Na de bespreking las Guurtje uit’ Vrouw’ nog een gedeelte voor over antisemitisme.

Als slotlied zongen we lied 432: 1en 2 Groot is uw trouw o Heer.

Seizoen 2017/18

Afgelopen seizoen zijn wij naar de avonden van Ruth geweest. We hebben deze avonden als positief ervaren. Met meerdere vrouwen van verschillende leeftijden zijn we bezig geweest met de Bijbel en het geloof. Per seizoen komen we ongeveer om de 3 weken op woensdagavond bij elkaar. Per avond zijn er ongeveer 15 vrouwen. Naast de verdieping in de Bijbel en het bespreken van geloofszaken, is de ontmoeting en het versterken van de saamhorigheid binnen de gemeente een belangrijk onderdeel.
De avonden beginnen om 20.00 uur met koffie en/of thee, waarna we beginnen met gebed.

Het komende seizoen gaan we nadenken over Jacobus.  Hiervoor gebruiken we een boekje. Hierin staat een uitleg met daarbij een aantal vragen die we met elkaar bespreken. Tussendoor is er nog een keer ruimte voor koffie/thee en een gezellig praatje. Het zou leuk zijn wanneer er meer vrouwen een kijkje zouden komen nemen. Het is echt de moeite waard! Dus kom gerust een keer langs om het zelf te ervaren.
Geessiena en Sylvia

We beginnen met een nieuwe Bijbelstudie over Jakobus “Geloven en doen".  Hoofdstuk 1 wordt op 11 oktober behandeld.

Op 25 oktober maken we kaartjes,  die worden verstuurd aan de jarige ouderen van de gemeente.

Rooster 2017/2018

                                   September 2017

Hallo leden van v.v. Ruth

Voor je ligt het voorlopige rooster van 2017/2018. De bijbelstudie-avonden worden weer verzorgd door twee leden. Zij bereiden de bijbelstudie voor, met bijbehorende liederen en vragen, (deze mogen uit het boekje komen, maar mogen ook zelf bedacht worden),plus evt. een quiz. We hopen weer op een leerzaam en gezellig seizoen!
We gaan er van uit dat iedereen het te behandelen hoofdstuk thuis alvast doorleest!

(Denken jullie aan de contributie van € 30,-?)

27 september     Jaarvergadering
11 oktoktober     Bijbelstudie Hoofdstuk 1: Jacobus 1:1-11, verzorgd door:    
25 oktober         Kaartjes maken
7 november        Vrouwendag in Sellingen
15 november      Bijbelstudie Hoofdstuk 2: Jacobus 1:12-18, verzorgd door:
6 december        Creatieve avond, verzorgd door:
20 december       Kerstavond, liturgie verzorgd door: Jolanda
                         Kerstverhaal:
17 januari           Bijbelstudie Hoofdstuk 3: Jacobus1: 19-27, verzorgd door:
7 februari           Bijbelstudie Hoofdstuk 4a: Jacobus 2: 1-13, verzorgd door:
28 februari          Bijbelstudie Hoofdstuk 4b: Jacobus 2: 14-26, verzorgd door:
                         +verkiezingen: (Jolanda niet herkiesbaar)               
7 maart              Kaartjes maken
28 maart            Paasviering, verzorgd door Jolanda
                        Paasverhaal:
18 april              Spreker:
16 mei               Slotavond, verzorgd door                                                     

Groetjes,       Ingrid, Hetty, Hanneke, Anna en Jolanda

Niuewe seizoen

Na de vakantieperiode beginnen we in september aan ons nieuwe seizoen.
Woensdag 27 september starten we met de jaarvergadering. Het is een avond waarop we  zowel terug- als vooruitkijken.

4 Oktober is dan de volgende samenkomst.

Dankbaar zijn we, dat  in het vorige seizoen Ruth uitgebreid is met jongere leden. Waar groei is verdwijnt de stilstand,  met als gevolg achteruitgang.  We kunnen van elkaar leren en zo elkaar versterken. Dan is leeftijd niet belangrijk, maar alleen het één zijn  met als doel om God te dienen en te eren.


Laatste bijbelstudie van het seizoen

Deze maand hebben we op 3 mei onze laatste Bijbelstudie van het seizoen gehouden. Het thema was: ‘Zeg me wie uw vrienden zijn’. Dit hoort bij Marcus 2:13-17,  de roeping van Levi.

De slotavond is op woensdag 17 mei.

Laatste avonden seizoen 2016/17

In de maand april hebben we geen Bijbelstudie.
Op 12 april gaan we naar de Paasviering van het Evangelisatieplatform in de Brinkhof om 19.30 uur. Het is fijn om met elkaar het Paasfeest  te vieren!
Op 3 mei is dan onze laatste Bijbelstudie.

De Bijbelstudie over Ruth, hoofdstuk 9, bespreken we op 1 maart. Op 22 maart overdenken wij hoofdstuk 10.

Voor de themadag ‘Toeval bestaat niet!' 'Gods leiding en onze verantwoordelijkheid’ dinsdag 7 maart in Sebaldeburen kun jij  je aanmelden bij Ingrid Sterenborg. We kunnen dan met elkaar meerijden.
De opening is om 10.15 uur en de sluiting om 14.30 uur. Deze dag geldt voor alle vrouwen van de gemeente.

Neem wel een lunchpakket mee, voor koffie en thee wordt gezorgd.


Verslag bijbelstudie van 1 maart (Esther)

Hoofdstuk 9 gaat over  ‘’Rechtvaardige vergelding”.  De Joden verdedigden zich alleen maar, ze namen niets van de bezittingen van hun aanvallers. Ze wreekten zich niet. Toen hun vijanden overwonnen waren vierden ze feest  en deelden met elkaar de maaltijd en deelden geschenken uit. Hierna kregen ze rust.
 
Ook wij mogen die rust kennen, omdat Jezus Overwinnaar is. Wij hoeven ons geen zorgen te maken voor de toekomst, want die is in Gods hand.


Februari 2017

Deze maand, op 18 februari, hebben we een thema-avond.
Guurtje en Ina willen ons deze avond over hun reis naar Roemenië
vertellen.

Op 1 februari maken we kaartjes onder leiding van Auwina en Geesje


Rooster 2016/17

1 november   Vrouwendag in Sellingen.
2 november   Dankdag
9 november   Bijbelstudie "Esther" hoofdstuk 1-6 samengevat.
7 december   Bijbelstudie Hoofdstuk 7 "Esther".
21 december  Kerstavond
2017
6 januari       Nieuwjaarsvisite
18 januari     Bijbelstudie Hoofdstuk 8 "Esther",
1 februari      Kaartjes maken o.l.v. Geesje & Auwina
15 februari    Thema avond over Roemenië door Guurtje en Ina S.
1 maart        Bijbelstudie (vrij onderwerp).
 8 maart       Biddag
22 maart      Kaartjes maken o.l.v. Geesje & Auwina
11/12 april    Gezamenlijke Paasviering (Evangelisatie Platform):
3 mei           Bijbelstudie Hoofdstuk 9 "Esther".
17 mei         Slotavond


Berichten voor vergaderingen 2017

Het nieuwe jaar is weer  begonnen. Wij wensen ieder een gezegend en goed 2017.

Op 18 januari is hoofdstuk 8 over Esther aan de beurt om met elkaar te overdenken.  De voorraad kaartjes vullen we 1 februari weer aan.  Met zo’n kaartje kunnen we mensen blij maken.

Het is fijn dat het ledenaantal is gegroeid. Ook nieuwsgierig hoe het bij ons toegaat? Je bent altijd welkom om dat zelf eens te ondervinden.

December/januari

We zijn al weer een aantal keren bij elkaar gekomen. Versterkt door  twee nieuwe leden.
De decembermaand staat voor de deur. Op 7 december gaan we met de Bijbelstudie over Esther verder. Kerstfeest vieren we op woensdag 21 december.
Zoals elk jaar zal dat weer een fijne avond worden.

In 2017 starten we op 6 januari met de Nieuwjaarsvisite.

Verslag 7 december 2016

De Bijbelstudie ging over Esther 7 : de ontmaskering van Haman.  In drie groepen bespraken we de vragen, die ons veel gespreksstof gaven. Esther was een middelaar voor haar volk bij koning Ahasveros, net zoals Jezus dat later was voor Zijn volk. Als je gelooft wil je vanuit je geloof recht doen, een levend geloof is zichtbaar in de werken.

We zongen na afloop uit Toonhoogte lied 253: Geef vrede Heer , geef vrede.


Jubileum

Ruth is opgericht in 1992 en bestaat nu al 25 jaar. Dit hebben we op 21 september met elkaar herdacht met een High Tea in d’ Ekkelkaamp. Er waren ook wat oud Hollandse spelletjes. Geertje had erg haar best gedaan, alle hapjes waren heerlijk. Ook was de tafel bijzonder mooi gedekt, met kraantjespotten en ‘antieke’ kopjes en schotels.

De hele avond draaide er een PowerPoint met foto’s van de afgelopen 25 jaar.

Aan het eind van de avond onthulde Eveline het nieuwe logo van Ruth.  Het zijn goudgele aren tegen een blauwe achtergrond.

Voordat we naar huis gingen, kreeg ieder een witte roos mee met een boekenlegger.
Het was een fijne en geslaagde avond. Alleen misten we met zijn allen Greetje, die vanaf het begin actief betrokken is geweest bij Ruth.

Najaar 2016

Woensdag 12 oktober  houden we onze jaarvergadering. Daarna gaan we de voorraad kaartjes aanvullen.
Woensdag 26 oktober  gaat de Bijbelstudie over Hervormingsdag.
Dinsdag 1 november is er weer de ‘Vrouwendag’ in Sellingen.