Weekoverzicht

lMaandag 19 maart
Boekentafel van 19.00 tot 20.00 uur

Woensdag 21 maart
Consistorieoverleg

Donderdag 22 maart
Geref. Bond, Regionale Afdeling Groningen-Drenthe om 20 uur

Vrijdag 23 maart
Jaarfeest Jeugdclub 12-16